Adana Life

2018 yılına girerken… Beden Eğitimi Dersini Şeytan İşi Gören “Ortaçağ Zihniyeti”

Doç. Dr. Pervin Bilir

  Beden eğitimi dersindeki öğrencinin vücudu üzerinden imanını test eden ve beden eğitiminin şeytani bir iş olduğunu vurgulayan bir felsefe öğretmeni düşünün! Düşünmesi bile tüyler ürpertirken tam da bu çağda karşımıza çıkan bu öğretmenin söylemleri kanımızı dondurdu. Ne diyor! “Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi” “Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar” “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir” İnsan vücudunun eğitilmesi antik dönemlerden beri önemsenmiş hatta beden eğitimi yoluyla vücudu eğitmenin kutsal bir görev olduğu kabul görmüştür. İnsanın var olmasının temel nedeni olan hareket, aynı zamanda insanın eğitilmesi içinde kullanılmıştır. İnsanın doğadaki hareketlerinin benzetimi olan spor, bir oyun olarak insan yaşamında yer almıştır. Sporun eğitsel değeri anlaşıldığında okul ders programlarında yer almaya başlamıştır. Okul ders programlarına “Beden Eğitimi” dersi olarak giren bu derste; spor hareketleri ile bedenin eğitilmesi ve öğrenme ortamında yaşanan deneyimler ile insanın iyi niteliklerle donatılması hedeflenmiştir. “Beden Eğitimi” genel eğitimin amaçlarına hizmet eden, hareket yoluyla öğrenmeyi amaçlayan pedagojik bir disiplindir. Beden Eğitiminde bedensel hareketlerin kendi özündeki değerinden çok araçsal bir değeri vardır. Beden eğitimi dersinde sadece spor becerileri öğretilmez o spor becerileri yoluyla edindiğimiz psiko-sosyal özelliklerimiz bizi yaşama hazırlar. Tarihsel süreçte bedenin eğitilmesini ve sporu şeytan işi olarak gören bir zihniyet vardır ki bu “ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ”dir ve bu zihniyet” Antik Olimpiyat Oyunlarını” da sonlandırmıştır. Çağımızda ortaya çıkan ve kendi ifadesi ile “sapık duygulara” sahip öğretmen modeli ve adeta hortlamış ortaçağ zihniyeti sorgulanması gereken önemli bir konudur. “Beden Eğitimi”nin eğitsel değerine inanan ve bu alana emek veren biri olarak alanımıza yapılmış bu söylemleri SONUNA KADAR KINIYORUM. Yeni yılda çağdaş zihniyetlerin oluşmasını diliyor, sevgilerimi sunuyorum.  

2 Ocak 2018 Salı 15:52

http://www.adanalife.biz/yazar/2018-yilina-girerkenbeden-egitimi-dersini-seytan-isi-goren-ortacag-zihniyeti-2752.html